Propangas Preise:

Füllungen:

5 KG Füllung 7,30€
11 KG Füllung 14,50€
33 KG Füllung 44,50€
Treibgas Füllung 29,50€Pfandflaschen:

Pfand Rot 11 KG 33,50€
Pfand Rot 33KG 66,50€Kaufflaschen incl. Füllung:

5 KG incl. Füllung 44,90€
11 KG incl. Füllung 51,90€
33 KG incl. Füllung 164,50€

Campingaz:

Butan Gaz Füllung Größe 901 19,80€
Butan Gaz Füllung Größe 904 27,40€
Butan Gaz Füllung Größe 907 33,90€
Butan Gaz incl. Füllung Größe 901 45,00€
Butan Gaz incl. Füllung Größe 904 50,00€
Butan Gaz incl. Füllung Größe 907 55,00€